Wuxia


What If I Can’t Die?

Vues: 10,656 | 616 chapitres

Fantasy, Xianxia, Wuxia

No. 8 Pawnshop

FULL

No. 8 Pawnshop

Vues: 6,169 | 116 chapitres

Fantasy, Martial Arts, Wuxia

Mythological Native Species

FULL

Mythological Native Species

Vues: 10,755 | 1,035 chapitres

Fantasy, Xianxia, Wuxia

The Greatest Farmer

FULL

The Greatest Farmer

Vues: 9,691 | 2,473 chapitres

Romance, Harem, Martial Arts, Wuxia

Half a Sect Master

FULL

Half a Sect Master

Vues: 5,035 | 98 chapitres

Romance, Yaoi, Wuxia, Mature, Drama

Mrs. Waste Wood Exploded Again

Vues: 8,190 | 796 chapitres

Romance, Wuxia

Queen Flower

FULL

Queen Flower

Vues: 8,720 | 267 chapitres

Fantasy, Sci Fi, Romance, Josei, Wuxia, Smut